ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Noäi thaát vaên phoøng
Nội thất Khách sạn Thanh Bình Đà Nẵng Địa chỉ: Đường Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng
Nội thất Văn phòng Công ty Điện lực Địa chỉ: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk
Nội thất SaiGon Bank For Industry and Trade
Nội thất Phòng Giám đốc Công ty VinaConex 25 Đường Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng
Nội thất Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Địa chỉ: đường Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng
Nội thất Phòng họp Sở Khoa học Công nghệ Địa chỉ: đường Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng
Nội thất Văn phòng Vi tính Anh Ngọc Địa chỉ: Thành phố Đà Nẵng