ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình nhaø ôû
Nhà ở đường Đặng Tử Kính, thành phố Đà Nẵng Diện tích: 5 x 15 m
CHUNG CƯ VẬN ĐỘNG VIÊN Địa điểm xây dựng : Số 38 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Chủ đầu tư: Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm huấn luyện và đào tạo vận động viên TPĐN. Đơn vị tư vấn: Công ty ...
Nhà ở bà Nguyễn Thị Ngọc Địa chỉ: Tổ 5 phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Nhà ở đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Đà Nẵng Diện tích: 5 x 13 m
Nhà ở đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Đà Nẵng Diện tích: 3 x 13 m
Mẫu biệt thự 1
Biệt thự tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Diện tích: 15 x 15 m
Nhà ở Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Diện tích: 5 x 20 m