ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình theå thao
CÔNG TRÌNH: BỂ BƠI THÀNH TÍCH CAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ : 47 tỷ Tổng diện tích : 8.871 m2

* Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Cường Bắc , quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
* Chủ đầu tư : Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
* Đơn vị thụ hưởng: Tr.Tâm huấn luyện và đào tạo vận động viên TPĐN
* Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Kiến Trung
* Chủ nhiệm dự án: KTS. Phan Đức Hải

Kiến trúc:  KTS. Dương Huyền Ngọc Phú
                   KTS. Vũ Vũ Hoàng Yến
Kết cấu:    KS. Phan Thị Tám
                   KS. Nguyễn Xuân Long
Các bộ môn kỹ thuật khác:
                   KS. Đinh Thế Hoa
                   KS. Nguyễn Hồ Xuân Thịnh
Quản lý kỹ thuật:     KS. Phan Thị TámDöï aùn khaùc