ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình theå thao
NHÀ GIẢNG DẠY THỂ CHẤT ĐA NĂNG – TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH TP ĐÀ NẴNG

Tổng diện tích 1690m2.
Tổng mức đầu tư : 20 tỷ
Địa điểm xây dựng : P. Hòa Khánh Bắc – Q. Liên Chiểu - Tp Đà Nẵng
Chủ đầu tư : Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
Đơn vị tư vấn : Công ty CP Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Kiến Trung
Chủ nhiệm dự án : KTS. Phan Đức Hải

Tham gia dự án:


                   KTS. Nguyễn Xuân Diệu Hiền
                   KTS. Hồ Huy Hùng
                   KS. Lê Viết Long
                   KS. Đinh Thế Hoa
                   KS. Phạm Sỹ Duy Phương
                   KS. Nguyễn Hồ Xuân Thịnh
Quản lý kỹ thuật:  : KS. Phan Thị TámDöï aùn khaùc