ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình theå thao
Trung tâm huấn luyện, đào tạo vận động viên TP. Đà Nẵng (GĐ1)
Tổng diện tích: 67.645 m2
Tổng mức đầu tư: 89,047,260,000
Địa điểm xây dựng: Khu liên hợp Thể dục thể thao Phường Hòa Xuân - quận Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng
Chủ đầu tư: UBND Thành phố Đà Nẵng
Đại diện chủ đầu tư: Sở VHTDTT TP. Đà Nẵng
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Kiến Trung

Chủ nhiệm dự án: KTS. Phan Đức Hải 
* Kiến trúc:   
            + Chủ trì thiết kế:
KTS. Võ Đại Hùng
            + Tham gia thiết kế:
KTS. Nguyễn Xuân Diệu Hiền
 
KTS. Võ Đại Hùng
 
KTS. Phan Thanh Thống
* Kết cấu
            + Chủ trì thiết kế:
KS. Nguyễn Bá Việt
            +Tham gia thiết kế:
KS. Nguyễn Bá Việt 
 
KS. Lê Bá Khánh
* Kỹ thuật điện, nước
            + Chủ trì thiết kế:
KS. Đinh Thế Hoa
 
KS. Phạm Dũng
            + Tham gia thiết kế:
KS. Đinh Thế Hoa
 
KS. Phạm Dũng
 
KS. Trần Đình Phú
* Quản lý kỹ thuật:
KS. Phan Thị Tám

HÌNH ẢNH THIẾT KẾ:


 
Döï aùn khaùc