ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình Du lòch - Khaùch saïn
Khách sạn Gonlden Sea 3. Địa điểm: Lô B4.1 – 22, Khu dân cư An Cư 2 mở rộng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.

- Địa điểm: Lô B4.1 – 22, Khu dân cư An Cư 2 mở rộng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.

- Tổng diện tích khu đất: 595.5m2


- Mật độ xây dựng:  68%

- Tầng cao xây dựng: 13 tầng

- Cấp độ: 3 sao

- Tổng số phòng: 78

- Thời gian thực hiện: 2013

Hình ảnh thiết kế:

http://kientrung.com.vn

Döï aùn khaùc