ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Tö vaán giaùm saùt - Quaûn lyù döï aùn
Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại KCN Hòa Khành - Liên Chiểu - Đà Nẵng

 Quy mô và các đặc điểm khác:

- Diện tích khu đất xây dựng: 20.102 m2;

- Diện tích xây dựng các hạng mục: 2.289 m2, bao gồm:

+ Nhà điều hành 03 tầng, diện tích 328 m2, tổng diện tích sàn 928 m2;

+ Nhà ăn + công vụ: diện tích 143 m2;

+ Nhà kho kiểm hoá: diện tích 1.500 m2;

+ Vị trí cân ô tô 120T; nhà đặt máy soi container;

+ Nhà đặt máy phát điện, trạm điện, trạm bơm; bể nước sạch, cứu hoả;

+ Bãi để xe khách; nhà để xe máy; gara ô tô;

+ Đường nội bộ, cấp thoát nước, cây xanh, cổng tường rào… 

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 3.032 m2;

- Mật độ xây dựng: 11,39%;

- Sân, đường bê tông nội bộ: 12.290 m2;

- Cây xanh, vườn tiểu cảnh: 5.514 m2

Hình ảnh:

Döï aùn khaùc