ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Cao oác - Vaên phoøng - Truï sôû
Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (Danang Cancer Hospital- DCH) là một bệnh viện chuyên khoa ung thư loại 1 hoàn chỉnh của thành phố Đà Nẵng, quy mô 500 giường bệnh nội trú. Bệnh viện được đặt tại Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, trên diện tích 15 hecta.
Chủ đầu tư: Hội bảo trợ phụ nữ & trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng
Diện tích: 15ha
Tổng vốn đầu tư: 1.500 tỷ
Địa điểm: Phường Hòa Minh - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng
Tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế & XD Kiến Trung
Thời gian thực hiện: 08/2009

Hình ảnh thiết kế:
 
 
Một số hình ảnh thực tế:

 
 
 
Döï aùn khaùc