ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Cao oác - Vaên phoøng - Truï sôû
Địa chỉ: phường Hòa Cường Bắc - quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng Chủ đầu tư: Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Kiến Trung
Tòa phúc thẩm - Tòa án nhân dân tối cao tại Thành Phố Đà Nẵng

Địa chỉ: phường Hòa Cường Bắc - quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng

Vốn đầu tư: 114 tỷ

Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Kiến Trung

Diện tích: 6170m2

Thời gian thực hiện: 05/2010

 
 
Döï aùn khaùc